อัลบั้มภาพ "กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) "
          วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ