อัลบั้มภาพ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม)
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำผ้
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำผ้
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 430 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 381 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2566
กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2567
กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2567
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2567

กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2567
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำแซ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำแซ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 279 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2566
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2566
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2566
กิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้
กิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2566

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 253 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาปศุสัตว์ โดยทีมงานปศุสัตว์จังหวั
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาปศุสัตว์ โดยทีมงานปศุสัตว์จังหวั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2566
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2565
กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2565
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2565