อัลบั้มภาพ "หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า63"
           ประมวลภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


[ 1 ][ 2 ]  >  >>