• หน้าแรก > • อัลบั้มภาพกิจกรรม > คก.เด็กไทยไม่โกง 2563
( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 )


อัลบั้มภาพ "คก.เด็กไทยไม่โกง 2563"
           เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดโครงการเด็กไทยไม่โกง ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีจิตใต้สำนึกที่ดี มีค่านิยมด้านความสามัคคี ความซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีก่อนโตเป็นผู้ใหญ่ ให้เข้าใจและรู้จักต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ความสามารถเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบได้ในอนาคต


[ 1 ][ 2 ]  >  >>