อัลบั้มภาพ "พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ"
           พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ชั้น 2