อัลบั้มภาพ "คก.ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4)"
           โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจำรุง วัดหนองแพงพวย วัดเนินทราย วัดเนินฆ้อ และวัดถนนกะเพราะ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง