อัลบั้มภาพ "คก.ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) "
           โครงการครอบครัวคุณธรรม ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ วัดบึงตะกาด – ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. รับฟังบรรยายธรรม เรื่อง หลักธรรมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 2.รับฟังบรรยายโครงการตามพระราชดำริ 3.กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์พืช 4.กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร


[ 1 ][ 2 ]  >  >>