ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้135
  • เมื่อวาน281
  • เดือนนี้7,184
  • ปีนี้16,380
  • ทั้งหมด301,265

 

 

 

 

นายนพชัย  ชลเสถียร

กำนันตำบลเนินฆ้อ

 

นายชนะ  เกิดผล

สารวัตรกำนัน

 

นายสนทนา  สันรัตน์

สารวัตรกำนัน

นายเจริญ  บำรุง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นายมานพ  คุ้มหอม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นางศรีนวล  บำรุง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นายนพชัย  ชลเสถียร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

นายวัลลภ  ชลเสถียร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 

น.ส.เตือนใจ  บุญระยอง

ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 

นางประภัสศรี  เจริญรื่น

ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 3

น.ส.ทรรศนีย์  เรียบร้อย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

นายผดุง  มั่งคั่ง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

นางจำนงค์  ชาญเชี่ยว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

น.ส.ทิพวรรณ  สมคะเน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นายปัญญา  สมคะเน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นายกฤษณะ  ราษฏร์รักษา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นายณรงค์  สุดสงวน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นายสมชาย  วงค์มาก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นายบุญส่ง  วงศา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

นายอนุพงค์  คุ้มหอม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

นายธวัชชัย  บุญส่ง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

นายชาตรี  ก่อเกื้อ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายจิรวัฒน์  คล่องใจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

 (ว่าง)

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายกำจัด  ผุดผ่องใส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

 

นายนิยม  งามสม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

 

นายสุนันท์  ปะสิ่งชอบ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 

 นายเลิศชาย  มั่งคั่ง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

 

นายสมโภชน์  อายุยืน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

 

นายไพบูลย์  ยืนยง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.044103