ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้59
  • เมื่อวาน326
  • เดือนนี้9,176
  • ปีนี้9,176
  • ทั้งหมด551,233

        

 

 

 

นายธีระพันธ์  สุขสว่าง

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

(น.ส.ปรารถนา  สายดวง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางจันทร์เพ็ญ  กล้าหาญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

        

นางสุนีย์  อ้วนตรงต้น

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

(น.ส.นวนาถ  วงศ์บุปผา)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

น.ส.ธารดี  อินทรจักร

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

 

น.ส.ศิริพร  แสงศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

     

 

 

 

        

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.068847