ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้253
  • เมื่อวาน302
  • เดือนนี้872
  • ปีนี้58,561
  • ทั้งหมด600,618

 

 

  

 

นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

 

นางพิศดู  วงษ์อยู่

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

นางสาวกันทิมา  พานทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวจารุณี  หมั่นการ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 (ว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

 

 

 (ว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

 นางสาวกัณภา  คิดหมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

 

นางสาวชนิภรณ์  บุญนาค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

นางสาวภัทรวดี  รัตนรังษี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

  

 
     

 

 

            

                                                       


                                                             

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.094713