ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้251
  • เมื่อวาน319
  • เดือนนี้6,861
  • ปีนี้6,861
  • ทั้งหมด416,933

 

 

  

 

นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

 

นางพิศดู  วงษ์อยู่

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

นางสาวณัฐกฤตา  สนิท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวจารุณี  หมั่นการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 นางสาวกัณภา  คิดหมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

 

 

 (ว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

(นางสาวชนิภรณ์  บุญนาค)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

     
     

 

 

            

                                                       


                                                             

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.050182