ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 

นายภานุวัฒน์  พูลสวัสดิ์     ตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) 

 เกิดเมื่อวันที่  19 เมษายน  2553

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  -

 สถานที่เกิด  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน  138/1 หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  21110
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 รับจ้าง

ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายกระจ่าง  กล่ำใกล้ผล

 มารดาชื่อ         :  นางสุวารี  คาวิญทร

 คู่สมรสชื่อ        :  นางสาวสุทินันท์พูลสวัสดิ์ 

 จำนวนบุตรธิดา  :  2

วันที่ดำรงตำแหน่ง  19 เมษายน 2553
วันครบวาระ   ต่อสัญญาจ้าง 4 ปี
ประวัติการศึกษา

  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวังจันทร์วิทยา

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

 - 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005949