ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางปริศนา  เย็นฉ่ำ       ตำแหน่ง     คนงานทั่วไป  

 เกิดเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2522

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  -

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน  40  หมู่ 6 ตำบลชากโดน  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 21110
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 รับจ้าง

ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายสุนทร  แวววับศรี

 มารดาชื่อ         :  นางสมบูรณ์  แวววับศรี

 คู่สมรสชื่อ        :  นายบำเพ็ญ  เย็นฉ่ำ 

 จำนวนบุตรธิดา  :  3

วันที่ดำรงตำแหน่ง  1 ธันวาคม 2549 
วันครบวาระ   ต่อสัญญาจ้างปี/ปี
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

 - อบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เยาวชน  ระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 50 ณ มณฑปเนินฆ้อ

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004166