ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

   

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวมาลินี  ภคกุล        ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-01-4101-001   เกิดเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2522

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  โอ

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  56 หมู่ 5 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายจิ้งเหมา  แซ่โหงว

 มารดาชื่อ         :  นางพะเยาว์  สุขใจ

 คู่สมรสชื่อ        :  จ.ส.ต.ชาติรบ  ทรัพย์ไพบูลย์  

 จำนวนบุตรธิดา  :  1 คน

เริ่มรับราชการเมื่อ  17 กันยายน 2555
วันเกษียณอายุ  17 มีนาคม 2582
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดเนินฆ้อ

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

 ประิญญาตรี สาขาการจัดการ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 

- 17 กันยายน 2555 บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน สังกัดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

- 1 กุมภาพันธ์ 2561 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005805