ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวนวนาถ  วงศ์บุปผา    ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-08-3801-001   เกิดเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2528

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  บี

 สถานที่เกิด  อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 ที่อยู่ปัจจุบัน  133/1 หมู่ที่ 12 ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายปัญจนอง  วงศ์บุปผา

 มารดาชื่อ         :  นางคนึงนิจ  วงศ์บุปผา

 คู่สมรสชื่อ        :  นายอทัย  เสาวภาคย์ประภากุล  

 จำนวนบุตรธิดา  :  1  คน

เริ่มรับราชการเมื่อ  1 ตุลาคม 2561
วันเกษียณอายุ   19 มีนาคม 2588
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนอนุบาลระยอง

 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนวัดป่าประดู่

 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนระยองวิทยาคม

 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 1 ตุลาคม 2561 ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

- หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 

 -

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007380