ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติทั่วไป

 

 นายฐิติพงศ์  เจริญรื่น   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 เกิดเมื่อวันที่  10  มีนาคม  2536

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  3/2  หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  3/2  หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  093-5162392

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ      :  นายสายชล  จีนใจตรง

 มารดาชื่อ    :  นางอัญชลี  เจริญรื่น

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางสาวสุพัตรา  เจริญรื่น

 จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

  ระดับ  -  

 สถาานศึกษา  -

 สำเร็จการศึกษา  :  -

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน   -

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

  -
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :     28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    674 คะแนน    

 วันสิ้นสุด                  :    -

 วันที่  กกต.รับรองผล   :     25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เขต 1

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005030