ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นายสมนึก  ประทุมเพ็ชร   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 เกิดเมื่อวันที่ 23  เมษายน  2504

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  64/4  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  64/4  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  080-6698359

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายนิล  ประทุมเพ็ชร

 มารดาชื่อ         :  นางลมัย  ประทุมเพ็ชร

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางรื่น  ประทุมเพ็ชร

 จำนวนบุตรธิดา   :  -

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2518

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน   -

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

 ธุรกิจส่วนตัว
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    582  คะแนน    

 วันสิ้นสุด                  :    24 พฤศจิกายน 2559

 วันที่  กกต.รับรองผล   :     25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เขต 1

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005754