ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติทั่วไป

 

 นายเอกสิทธิ์  เปลี่ยนโชติ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2522

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  20/3  หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  20/3  หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  099-2938925

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ            :  นายสมศักดิ์  เปลี่ยนโชติ

 มารดาชื่อ         :  นางสยาม เปลี่ยนโชติ

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  -

 จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน    -

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

  ค้าขาย
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    747  คะแนน    

 วันสิ้นสุด                  :    -

 วันที่  กกต.รับรองผล   :    25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เขต 2

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005652