ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติทั่วไป

 

 นายภานุพงษ์  จันทร์หอม   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  77  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  77  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  094-4931733

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายทัศนชัย  จันทร์หอม

 มารดาชื่อ         :  นางจิราพัชร  จันทร์หอม

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางนภัสสร  จันทร์หอม

 จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน   -

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

 ธุรกิจส่วนตัว
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    534  คะแนน    

 วันสิ้นสุด                  :    -

 วันที่  กกต.รับรองผล   :    25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เขต 1

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010763