ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

  นายสมศักดิ์  ตั้งสงบ    ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

  เกิดเมื่อวันที่  29 มกราคม 2509

  เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

  หมู่โลหิต   -

  สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

  เลขที่  123  หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

  เลขที่  123  หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-9333078

 ประวัติครอบครัว

  บิดาชื่อ      :  นายสมชาย  ตั้งสงบ

  มารดาชื่อ   :  นางระเด่น  โชคชัย

  สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางอุไร  ตั้งสงบ

  จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

  ระดับปฐมศึกษาปีที่ 6 

 สถาานศึกษา  โรงเรียนบ้านสุขไพรวัน

 สำเร็จการศึกษา  :  2522

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน    หลักสูตรสมาชิสกภา  ณ  สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

  -
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

  วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

  คะแนนที่ได้              :    532  คะแนน    

  วันสิ้นสุด                  :    -

  วันที่  กกต.รับรองผล   :    25 พฤษภาคม 2564

  การดำรงตำแหน่ง        :    รองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008270