ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติทั่วไป

 

 นายสมนึก  บำรุง    ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 เกิดเมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2512

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  16  หมู่ที่ 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  16  หมู่ที่ 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  061-9269719

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ      :  นายสำเภา บำรุง

 มารดาชื่อ   :  นางสำเนียง บำรุง

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางนภัสสร บำรุง

 จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

 ระดับเทียบเท่าปริญญาตรี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 สถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 สำเร็จการศึกษา  :  2534

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน   หลักสูตรประธานสภา  ณ  สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

 เกษตรกร
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    624  คะแนน    

 วันสิ้นสุด                  :    -

 วันที่  กกต.รับรองผล   :     25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005683