ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นายมณฑล  โพธิ์ประเสริฐ    ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

 เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2516

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  32  หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  32  หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-9621053

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  ร.ต. สำราญ  โพธิ์ประเสริฐ

 มารดาชื่อ         :  นางอรวรรน  โพธิ์ประเสริฐ

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  -

 จำนวนบุตรธิดา   :  -  คน

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสัตหีบ  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2526 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โโรงเรียนหนองโพวิทยา  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2530  

 ระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่สำเร็จการ   ศึกษา 2555

 ระดับปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีที่สำเร็จ การศึกษา 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ   ปี 2556 - 2564

 2. นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ  ปี  2564 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน  หลักสูตรนายกเทศมนตรี  รุ่นที่  ....  สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

 เกษตรกร
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :    28 มีนาคม 2564

 คะแนนที่ได้              :    914  คะแนน

 วันสิ้นสุด                  :     -

 วันที่  กกต.รับรองผล   :     25 พฤษภาคม 2564

 การดำรงตำแหน่ง        :    นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004504