ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

>>ปี 2557-2562<<  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขสร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     - ไตรมาส 1 (ตุลาคม63)    (พฤศจิกายน63)     (ธันวาคม63)

     - ไตรมาส 2 (มกราคม64)   (กุมภาพันธ์64)       (มีนาคม64)

     - ไตรมาส 3 (เมษายน64)   (พฤษภาคม64)      (มิถุนายน64)

     - ไตรมาส 4 (กรกฎาคม64) (สิงหาคม64)         (กันยายน64)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขสร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     - ไตรมาส 1 (ตุลาคม62)    (พฤศจิกายน62)     (ธันวาคม62)

     - ไตรมาส 2 (มกราคม63)  (กุมภาพันธ์63)       (มีนาคม63)

     - ไตรมาส 3 (เมษายน63)  (พฤษภาคม63)      (มิถุนายน63)

     - ไตรมาส 4 (กรกฎาคม63) (สิงหาคม63)        (กันยายน63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายจำรุง-ชากโดน หมู่ 7 (19 มิย 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการจัดซื้อที่ดิน หมู่ 6 (16 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร สายซอยข้างวัดหนองแพงพวย หมู่ 5 (10 มิย 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคสล.เลียบคลอง1 หมู่ 1 (10 มิย 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการจัดซื้อที่ดินหมู่ 8 (8 มิย 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 5 (22 พค 63)
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 6 (22 พค 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการเสริมถนนลูกรังหินคลุก ซอยปากคู-ชากแวง หมู่ 5, ซอยเนินฆ้อ3/12,ซอยเนินฆ้อ3/6 หมู่ 3 และซอยทรัพย์มั่งคั่ง หมู่ 8 (20 พค 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หมู่ 8 (19 พค 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการขยายท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร และขยายเขตวางท่อประปาในพื้นที่ตำบล หมู่ 4,7 (13 พค 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และฝา ถนนสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ 4,9 (12 พค 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 5 (19 มี.ค.63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายคสล.ซอยเนินฆ้อ3/5 หมู่ 3 (3 มี.ค.63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือสะพานเก่าและต่อเนื่อง หมู่ 2 (28 กพ 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการจัดทำตาข่ายกั้นลูกบอลสนามกีฬาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 (26 กพ 63)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝา ถนนสายจำรุง-หนองแพงพวย หมู่ 5,7 (18 กพ 63)

 
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007432