ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

งานกิจการสภา 

  >>กฏหมายที่เกี่ยวข้อง<<       >> ปี 2558-2562<<

  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (15 ก.ค. 64)
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล (16 มิ.ย. 64)
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (11 มิ.ย. 64)
 ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 (7 มิ.ย. 64) 
 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (7 มิ.ย. 64)
 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (7 มิ.ย. 64)
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ครั้งแรก (31 พ.ค. 64)
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (25 ธ.ค. 63)
 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 63)
 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (10 ส.ค. 63)
 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (29 พ.ค. 63) 
 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (25 พค 63)
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (22 พค 63) 
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (20 เม.ย. 63) 
 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (13 เม.ย.63
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 (14 ก.พ. 63
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (11 ก.พ. 63)
 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (4 ก.พ. 63)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 (4 ก.พ.63)
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004903