ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการ พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2561-2563)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นของพนักงาน  ประจำปี 2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004609