ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ความพึงพอใจการให้บริการ

 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2563

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2563

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    -  ธันวาคม  2561        -  มีนาคม  2562            - มิถุนายน 2562            -  กันยายน 2562

    -  มกราคม  2562        -  เมษายน  2562           - กรกฏาคม 2562          -  ตุลาคม  2562

    -  กุมภาพันธ์  2562      -  พฤษภาคม  2562        - สิงหาคม  2562          -  พฤศจิกายน 2562   

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2561
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สำนักปลัดเทศบาล  ประจำปี 2560
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กองคลัง  ประจำปี 2560
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กองช่าง  ประจำปี 2560
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กองการศึกษา  ประจำปี 2560
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 2560
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005047