ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ติดต่อเรา

     สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

      เลขที่  -  หมู่  3  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

      โทร  038-037611-12   โทรสาร  038-037610

                   -  สำนักปลัด     038-037611-12  ต่อ  11,12

                   -  กองคลัง        038-037611-12  ต่อ  13,14

                   -  กองช่าง        038-037611-12  ต่อ  15,16

                   -  กองการศึกษา         038-037611-12  ต่อ  17-18

                   -  กองสาธารณสุข      038-037611-12  ต่อ  19

                   -  หัวหน้าสำนักปลัด    038-037611-12  ต่อ  20

                   -  ปลัดเทศบาล           038-037611-12  ต่อ  21

                   -  นายกเทศมนตรี       038-037611-12  ต่อ  22

                   -  รองนายก รองปลัด  038-037611-12  ต่อ  23,24

E-mail        :  Neunkholocal@gmail.com

Facebook  :  www.facebook.com/neunkho

แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006057