ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.พ.62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ก.พ.62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 ต.ค.61)

 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล (3 กย 61)

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินฆ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9   (28 สค 61)

 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมฝา ซอยต้นไทร ม.4 (29 มิย 61)

 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (9 ต.ค.60)

 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด1-ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 ต.เนินฆ้อ (6 ต.ค.60)   

 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ 9,4 ต.เนินฆ้อ (5 ต.ค.60)

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017298