ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 แผนการจัดหาพัสดุ

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 พ.ย. 64)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (13 พ.ค. 64)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 พค 63)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 พค 63)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 พย 62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ตค 62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.พ.62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ก.พ.62)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 ต.ค.61)

 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล (3 กย 61)

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินฆ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9   (28 สค 61)

 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมฝา ซอยต้นไทร ม.4 (29 มิย 61)

 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (9 ต.ค.60)

 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด1-ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 ต.เนินฆ้อ (6 ต.ค.60)   

 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ 9,4 ต.เนินฆ้อ (5 ต.ค.60)

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005454