ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

การจัดวางระบบควบคุมภายใน

 

ควบคุมภายใน ประจำปี 2560

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.2)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3)

 

ควบคุมภายใน ประจำปี 2559

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.2)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3)

 

ควบคุมภายใน ประจำปี 2558

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.2)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007412