ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


           เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านทำอาชีพประมงและทำนาไปด้วย เมื่อราวๆปี 2540 ชาวเนินฆ้อประสบปัญหาจากนายทุนเข้ามาทำนากุ้ง ทำให้น้ำเสีย ดินเค็ม พอหันมาทำทำประมงเต็มตัว ก็มีเรือประมงพาณิชย์เข้ามาจับสัตว์น้ำในพื้นที่ ทำให้เครื่องมือของชาวบ้านสูญหาย อวนที่ลอยทิ้งไว้ เรือใหญ่ก็มาลากเอาไปหมด สัตว์น้ำก็ลดน้อยลง ทำให้ชาวประมงประสบปัญหากันถ้วนหน้า จากปัญหาดังกล่าว นายสำออย  รัตนวิจิตร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลเนินฆ้อ ได้รวมกลุ่มชาวบ้านลุกขึ้นมาพูดคุยถึงปัญหา เพื่อหาแนวทงการบริหารจัดการทางทรัพยากรบริเวณของชุมชนของเขา ปี 2545 จึงได้จัดตั้งกลุ่มประมงขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันถึงการแก้ปัญหาในวันที่ 14 บ่ายโมงตรงของทุกๆเดือน แต่ลุงออยเองก็บอกว่าถ้าคุยเฉพาะแต่ชาวบ้านคงไม่เกิดประโยชน์อะไร จึงทำหนังสือเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังปัญหาในแต่ละครั้งด้วย จนกระทั่งปี 2549 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ มองเห็นความสำคัญของกลุ่ม เลยคิดว่าควรมีการจัดการทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงมีการจัดตั้ง "กลุ่มประมงพื้นบ้านเนินฆ้อ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"  โดยมีการทำงานร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลตำบลเนินฆ้อ กลุ่มวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

         จนกระทั่งปี 2549 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เริ่มมองเห็นความสำคัญเลยคิดว่าควรมีการจัดการทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงมีการจัดตั้ง "กลุ่มประมงพื้นบ้านเนินฆ้อโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" จนมี  "โครงการบ้านปลา  ธนาคารปู"   เกิดขึ้น เป็นการทำประการังเทียมในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำได้หลบซ่อนตัว เช่น เต๋ายางรถยนต์ ซังจากเชือก และแท่งปูนรูปสี่เหลี่ยม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเริ่มนำไปวางตามที่กำหนดไว้ และโด้มีสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝั่งที่ 1 เป็นผู้สนับสนุในเรื่องการวางบ้านปลา ซึ่งจะต้องตั้งห่างจากชายฝั่งออกไป 1.5 กิโลเมตร 

           "ธนาคารปู"  คือ การทำกระชังตาข่าย หากชาวประมงจับปูไข่ได้ก็จะเอามาฝากไว้ในกระชังเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ปูปล่อยไข่ทั้งหมดให้ลอยไปตามธรรมชาติ เกิดเป็นลูกปูจำนวนมากกลับลงสู่ทะเลแล้วค่อยนำแม่ปูกลับไปขายต่อไป

          จนกระทั้งวันหนึ่งทางตัวแทนของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ มาร่วมรับฟังการพูดคุยที่จัดประชุมทุกเดือน พอได้ยินว่าทางชุมชนมีโครงการบ้านปลาธนาคารปู เลยเสนอวัสดุซึ่งเป็นท่อเก่า ท่อที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงท่อเก่าของเขามาทำบ้านปลาตรงนี้ เมื่อเป็นอย่างนั้น ชาวบ้านก็ลงมติเห็นด้วย เพราะทำง่ายกว่าแท่งปูน แถมยังขนย้ายสะดวก ทำแล้วก็ดี เพราะไม่ยุบตัว และบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ยังคำดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

          อีกทั้ง  "บริษัทเอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด"  ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงการศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตอาชีพประมงพื้นบ้าน ช่วยฟื้นฟูสภาพภูมินิเวศของชายฝั่งเนินฆ้อให้เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นแบบเพื่อนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปและมีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่สนใจแวะมาศึกษาเรียนรู้ ประกอบด้วยพื้นที่การเรียนรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการแนะนำพื้นที่ 3 น้ำต้นกำเนินชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและนวัตกรรมบ้านปลา จากท่อง PE100 จึงเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อจนถึงปัจจุบัน

        " ภายในศูนย์การเรียนรู้มีนิทรรศการจัดแสดงวัฎจักรของวิถีชุมชนและการทำประมงตามฤดูกาล " และหากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่ นายสำออย  รัตนวิจิตร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลเนินฆ้อ   เบอร์โทรศัพท์  081-3839468 , นายบุญธรรม รุจิวงค์  รองประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลเนินฆ้อ เบอร์โทรศัพท์  088-1964834  หรือติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เบอร์โทรศัพท์  038-037611-12

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004917