ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินข้าวต้ม1 ม.6 (10 เม.ย.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุข ม.5 (10 เม.ย.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่มไทร ม.2 (8 เม.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 (30 มี.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ 3 (27 มี.ค. 61) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี่ยมท่าตาแผน ม.3 (23 มี.ค.61) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 9,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด1-ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินฆ้อ-เนินทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแค็บ [26 สค 59]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย [26 สค 59]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ 9 [7 ก.ค. 59]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเนินข้าวต้ม4 ม.6 [10 มี.ค.59]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     >> ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

     >> ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2559)

     >> ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2559)

     >> ไตรมาสที่ 4  (กรกฏาคม - กันยายน 2559)

 

 

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      >> ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

      >> ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม 2558)

      >> ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2558)

      >> ไตรมาสที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน 2558)

 สรุปผลการสอบราคาจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    >> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

     >> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557)

     >> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

     >> ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006319