ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักกาารและเหตุผล
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

 ประปา : กิจการประปา

          :  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

          :  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 

 >> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <<

   ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   รายละเอียดประมาณการรายรับ
   รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

 

 >> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <<

   ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป
   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

  

 >> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <<

   ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป
   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

   

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <<

   ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป
   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

 

 

  

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007909