อัลบั้มภาพ "สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2546 - 47"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2546 - 47 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 )

 
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2546 - 47 ระดับดาว : สถานที่จำหน่าย: กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านจำรุง เลขที่ 31 จำรุง หมู่ 7 ถนนจำรุง ตำบล เนินฆ้อ อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง ติดต่อ :นายชาตรี ก่อเกื้อ โทร :0-3886-6334, 038-037611-12 I