อัลบั้มภาพ "สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 )

 
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ระดับดาว : 4 สถานที่จำหน่าย: กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านเนินฆ้อ 56 หมู่ 3 บ้านเนินฆ้อ ต.เนินนฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 038 866637, 038-037611-12