อัลบั้มภาพ "สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 )
 
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับดาว : ดำเนินการโดย กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลเนินฆ้อ สถานที่จำหน่าย: กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลเนินฆ้อ 36/1 หมู่ 8 บ้านถนนนอก ตำบลเนินนฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร : 038-037611-12 หรือ 0-8960-2287-1