ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 3,872
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

                เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ ให้มีความพร้อมที่จะบริการด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประมงชายฝั่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีของชาวประมง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการประมงและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และชาวประมง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006869