ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 3,990
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

 

                              เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องดำเนินการสร้างจิตสำนึกและจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่ามอง น่าอยู่ และถูกสุขลักษณะ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ลดภาวะตึงเครียดที่เกิดจากภาวะของประชน นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพจิต และเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นมีความรักเอื้ออาทรต่อกัน และเกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทำให้เกิดชุมชุน/หมู่บ้านเข้มแข็งขึ้น โดยคาดหวังเป็นชุมชนที่สะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

ภาพกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ที่ 1-9

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ

 

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004948