ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 12,615
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

โครงการขยะแลกแต้มสานฝันให้เด็กและเยาวชน

                       เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้เห็นความสำคัญในด้านการการบริหารจัดการขยะในชุมชน จึงได้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนชุมชนตั้งแต่ในระดับครอบครัว ให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการขยะครัวเรือนของตนเอง  โดยลดการใช้ (Reduction) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม (Recycle) โครงการขยะแลกแต้มสานฝันให้เด็กและเยาวชนเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนให้มีนิสัยไม่ทิ้งขยะให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้(ขยะ)ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติจริงและสร้างแรงจูงใจโดยการนำขยะที่สะสมไว้ทั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาแลกแต้ม เช่น เครื่องดนตรี นันทนาการ และอุปกรณ์กีฬา ที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการสร้างวินัย สร้างนิสัยการออม และพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชน

>>รายละเอียดโครงการ

>>ภาพกิจกรรม

>>กิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2558

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005041