ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

โครงการครอบครัวคุณธรรม ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ วัดบึงตะกาด – ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

          มีการจัดกิจกรรมดังนี้  1. รับฟังบรรยายธรรม เรื่อง หลักธรรมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

2.รับฟังบรรยายโครงการตามพระราชดำริ 3.กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์พืช 4.กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015713