ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประมวลภาพโครงการทบทวนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปี 256
2

เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ทบทวนวิชาความรู้ใน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง (หนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.018163