ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ภาพกิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2562

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2562 และ  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

---------------------------------

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017452