ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ภาพกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3

ภายใต้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของศูนย์พระมหาชนกเทบศบาลตำบลเนินฆ้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.019504