ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้กำหนดเปิดกิจกรรมการออมขยะรีไซเคิล รียูสในโรงเรียน

ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์พระมหาชนกในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก นักเรียน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โรงเรียนวัดเนินทราย และโรงเรียนวัดจำรุง

เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการขยะครัวเรือนของตนเอง

โดยลดการใช้ (Reduction) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม (Recycle)

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.047541