ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ

จัดกิจกรรมคลินิกดิน รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ให้กับเกษตรกรและประชาชนตำบลเนินฆ้อที่สนใจ

เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ ธาตุอาหารพืชและปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช

พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากดินที่มีความเหมาะสม

และลดต้นทุนเรื่องค่าปุ๋ย  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 และ 26 พฤศจิกายน  2561

ณ ห้องศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.035820