ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์พระมหาชนกในโรงเรียน

โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โรงเรียนวัดเนินทราย และโรงเรียนวัดจำรุง

ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.020717