ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวยได้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

(ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน) พร้อมทั้งตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก แก้ไขในเด็กที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013361