ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2559

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ 1 ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงผู้ปิดทองหลังพระ

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.049103