ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินฆ้อ สนับสนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านถนนกะเพรา

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  16  เมษายน  2559  ณ  วัดถนนกะเพรา  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ 4, 8, 9 ได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะของอวัยวะต่างๆ

และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับชุมชน 

 

 

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006995