ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว

ประจำปี 2559 ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

โดยอบรมกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำสุขภาพครอบครัว (อสม.)

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านสาธารณสุข และความมีศักยภาพของแกนนำสุขภาพครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ไอดิน กลิ่นไม้ แค้มปิ้ง เลควิว 

ตำบลชำฆ้อ   อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.028847