ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 

ภายใต้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

ในวันที่  11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรวมพลังแห่งความกตัญญู

และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดินปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอากาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015808