ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายใต้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของศูนย์พระมหาชนก

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษ่า 5 ธันวาคม 2558

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.028496